“Maak kennis met kennis” is het motto waaronder de trainingen van CADPartners worden verzorgd. Het doel is onze specialistische kennis en vaardigheden over te brengen op onze cursisten zodat zij op een efficiënte manier met de betreffende software en applicaties om kunnen gaan. Belangrijk hierbij is de interactie tussen de docent en de cursisten onderling. De vraag die voortdurend aan de orde komt is niet alleen het hoe, maar ook het waarom.

De trainingen worden gegeven aan maximaal 6 personen zodat er voldoende aandacht kan worden geschonken aan specifieke praktische vragen van de cursisten.

Trainingen worden ook bedrijfsgericht verzorgd, waarbij vooraf een inventarisatie wordt uitgevoerd met het doel de aandachtsgebieden en doelstellingen in kaart te brengen die het bedrijf en de cursisten voor ogen hebben.

De genoemde AutoCAD trainingen worden maandelijks klassikaal gegeven, aan minimaal 3 tot maximaal 6 personen.
De overige trainingen worden periodiek verzorgd, op basis van het aantal aanmeldingen.
Indien gewenst worden trainingen bedrijfsgericht verzorgd, al of niet op locatie.

Een trainingsdag duurt van 09.15 tot 16.15 uur.
De lunch en consumpties worden u aangeboden door CADPartners.

Aan elke cursist wordt een computersysteem ter beschikking gesteld en, indien van toepassing, een (Nederlandstalig) naslagwerk uitgereikt.

Voor onze AutoCAD Trainingen, in relatie tot het ontwikkelen van eigen tools en/of applicaties, geldt dat er een sterke affiniteit met betrekking tot programmeren aanwezig moet zijn.

  • Voor de AutoCAD Lisp trainingen is geen specifieke voorkennis vereist
  • Voor de AutoCAD VBA trainingen is enige basiskennis vereist
  • Voor de AutoCAD .NET trainingen is uitgebreide basiskennis vereist

Voor alle AutoCAD trainingen, die betrekking hebben tot programmeren, geldt dat vooraf de leerdoelen worden vastgelegd en de cursisten worden betrokken en ingepast in het cursisprogramma. De cursusduur is standaard 4 dagen maar kan worden aangepast aan de vastgestelde leerdoelen.

Overzicht van onze trainingen:

AutoCAD Basistraining (maandelijks, 4 dagen)

AutoCAD Updatetraining (maandelijks, 1 dag)

AutoCAD Efficiënt tekenen (op aanvraag, 1 dag)

AutoCAD Printen/Plotten (op aanvraag, 1 dag)

AutoCAD .NET (op aanvraag, 4 dagen)

AutoCAD VBA (op aanvraag, 4 dagen)

AutoCAD (visual) LISP (op aanvraag, 4 dagen)

AutoCAD Applicatiebeheer (op aanvraag, 1 dag)

Trainingsvoorwaarden