“Maak kennis met kennis” is het motto waaronder de trainingen van CADPartners worden verzorgd. Het doel is onze specialistische kennis en vaardigheden over te brengen op onze cursisten zodat zij op een efficiënte manier met de betreffende software en applicaties om kunnen gaan. Zeer belangrijk hierbij is de interactie tussen de docenten en de cursisten onderling. De vraag die voortdurend aan de orde komt is niet alleen het hoe, maar ook het waarom.

De trainingen worden verzorgd voor maximaal 6 personen zodat er voldoende aandacht kan worden geschonken aan specifieke praktische vragen van de cursisten.

Trainingen worden ook bedrijfsgericht verzorgd, waarbij vooraf een inventarisatie wordt uitgevoerd met het doel de aandachtsgebieden en doelstellingen in kaart te brengen die het bedrijf en de cursisten voor ogen hebben.

De genoemde AutoCAD trainingen worden maandelijks klassikaal verzorgd, voor minimaal 3 tot maximaal 6 personen.
De overige trainingen worden periodiek verzorgd, op basis van het aantal aanmeldingen.
Indien gewenst worden trainingen bedrijfsgericht verzorgd, al of niet op locatie.

Een trainingsdag duurt van 09.15 tot 16.15 uur.
De lunch en consumpties worden u aangeboden door CADPartners.

Aan elke cursist wordt een computersysteem ter beschikking gesteld en, indien van toepassing, een (Nederlandstalig) naslagwerk uitgereikt.

Overzicht van onze trainingen:

AutoCAD, Basistraining (maandelijks, 4 dagen)

AutoCAD, Updatetraining (maandelijks, 1 dag)

AutoCAD, Efficiënt tekenen (op aanvraag, 1 dag)

AutoCAD, Printen/Plotten (op aanvraag, 1 dag)

AutoCAD, VB.NET (op aanvraag, 4 dagen)

AutoCAD, VBA (op aanvraag, 4 dagen)

AutoCAD, (visual) LISP (op aanvraag, 4 dagen)

AutoCAD, Applicatiebeheer (op aanvraag, 1 dag)

Trainingsvoorwaarden